Заплатите да бъдат повишени поне с 10% настояват от Синдиката. Само така могат да се компенсират увеличените разходи, нарастването на преките и косвените данъци, цените на тока и парното.

КНСБ не подкрепя и Наредбата за регулиране на заплатите в предприятията с над 50% държавно участие. Хиляда и шестотин са предприятията, в които съгласно Наредбата не могат да бъдат увеличавани заплатите.

Социалният диалог е формален и КНСБ ще преосмисли участието си в него, като най-драстичното възможно решение е оттеглянето от Националния съвет за тристранно сътрудничество, смятат от Синдиката.