Нови изисквания, свързани с деклариране на доходите на физическите лица за 2010-та. В общи линии става въпрос за четири групи промени. От тази година вече земеделските производители ще плащат данък върху 40 на сто от приходите си.

Макар и козметична, промяна има и при данъчното облекчение за млади семейства с ипотечен заем - при тях вече ще се изискват много по-малко на брой документи, за да се ползва облекчението.

Една от промените засяга самоосигуряващите се. Те вече ще плащат на база на приходите си от 2009-та година, а не както досега на минимум от 420 лева. Т.е. вероятно за повечето от тях вноските ще се увеличат, но минимума от 420 лева се запазва.

Друга новост тази година - за първи път наемателите ще плащат наема си и едновременно с това - авансово и данъка за тези пари, за да не могат после наемодателите да крият данъци. Да уточним тук, че говорим само за имотите, които се отдават за бизнес.

Публична тайна е, че масово хората, които се занимават с рентиерство укриват приходите си пред данъчните и съответно не плащат дължимият налог към хазната. С новите законови промени обаче от НАП смятат, че до голяма степен ще пресекат тази порочна практика. Най-вече в случаите наемател - фирма, наемодател - физическо лице.

“Ако аз съм физическо лице, което отдава собствен имот на фирма, когато получа наема, да речем 500 лева, фирмата ще ми приспадне нормативно признатите разходи в размер на 10%, след което върху оставащата сума е ще сметне 10-процентния данък”, обясни Боряна Георгиева.

И така вместо 500 лева февруари хазяйнът ще получи 455 лева, а фирмата ще преведе 45 лева на хазната. От бизнеса са категорични, че новото нормативно изискване не променя разходите на компаниите. Иванка Кусева е управител на фирма. Разбрала е за данъчната промяна от медиите. Обадила се е дори на хазяйна си.

От НАП признават, че досега в масовият случай макар фирмата да осчетоводява месечният наем като разход, то наемодателите пропускат да го декларират като приход и съответно не плащат данък.

Данъчните припомнят, че преди няколко години призоваха наемателите да подават сигнали за своите хазяи, които не декларират договорите за наем.

Резултатите са налице - 30% ръст на декларираните приходи за период от три години. Чрез сигнали и проверки на място през миналата година инспекторите са хванали над 900 нарушители, а декларираните пред НАП доходи от наем са скочили с над 60 милиона лева.

Тази година срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица е до 2 май, тъй като 30 април се пада в събота.  5% отстъпка ползвате, ако подадете декларациите си и платите до 10 февруари, а ако свършите всичко това по интернет отстъпката важи до 2 май.