Журналистите, които работят за издания в Китай, от следващата година ще бъдат задължени да полагат тестове, на базата на които ще получават разрешителни за работа. Представител на Държавната служба за информацията и печата уточни, че тестовете ще покриват правните разпоредби в сферата на печата, правилниците за писане на новини, както и идеологията на Китайската комунистическа партия.