Освен решението за разширяване на Пакта с още 7 страни-кандидатки, сред които и България, на срещата си в Прага страните от НАТО ще обсъдят и приемат нова военна доктрина.

Новата военна доктрина, която се очаква да бъде приета в Прага, ще позволи на Алианса да се намесва извън традиционната си географска зона, за да отговори на заплахите, идващи от тероризма и оръжията за масово унищожение. "Гвоздеят" на срещата, по изрази на дипломати, ще бъде одобряването на концепцията за многонационални сили за бързо реагиране, които ще действат по суша, въздух и море. Тези сили от 20 000 души, създавани по предложение на Вашингтон, ще могат да бъдат мобилизирани за кратко време, за да изпълнят бойни мисии във всяка точка от планетата. В Прага ще бъде одобрена и реформа на командната структура на НАТО, предвиждаща разпускане на Върховното съюзно командване за Атлантика /САКЛАНТ/. На негово място ще бъде създадена структура, която ще бъде натоварена с контрола върху военната модернизация на Алианса.

Очаква се НАТО да приеме и пакет от мерки за укрепване и модернизиране на военния потенциал на Пакта, най-вече от страна на европейските съюзници, които са доста изостанали от САЩ във военен план. На форума ще присъства и темата за Ирак, въпреки че тя не фигурира официално в дневния ред. Малко вероятно е 19-те да предприемат по този въпрос нещо повече от приемането на декларация в подкрепа на резолюция 1441 на Съвета за сигурност на ООН за разоръжаването на Ирак.