"Може би най-значимият за Турция през последните години", казва той