Защо намаляват парите само на партиите извън парламента?