Директорът е с изненадващо предизвестие за пенсиониране