Освен гъстата мъгла, причина за замърсяването е и битовото отопление