Той би трябвало да защити добросъвестните длъжници