Влак на железопътен прелез се вряза в процесия на ветерани от армията