При последния преглед става ясно, че освен гладно, детето е и с лоша хигиена