Посланикът очаква сега Европейският съюз да включи групировката в Черния списък с терориститични организаци