За последната година пътниците в София са намалели двойно