Официално беше приет "Единен стандарт за регулация на нивата на звука"