30% от пенсионерите ще получават под 200 лева и след увеличението от 1 април