До две години Западната порта на Сердика ще може да бъде видяна от туристи