Кой има шанс да бъде нает за лятото и какво предлагат работодателите?