За страната най-високата температура, измервана на днешния ден, е 38,8 градуса в Плевен през 1918 г.