Японската столица Токио беше събрана в триизмерен макет.

Миниатюрният модел е придружен от сложно картографиране, което съдържа информация за надморското равнище и железопътните линии, прорязващи мегаполиса.

Проектът е започнат през 2019 г., а макетът се осъвременява всяка година.

Целта му е да помогне на изследователи и на частни предприемачи в развитието на градската среда и в предотвратяването на бедствия.