Още 3,2 млн. американци са подали молба за помощи при безработица миналата седмица. С това общият брой на безработните от средата на март става над 33 млн. – или 20 на сто от работоспособното население на страната.

Броят на заявленията намалява седмично, след като достигна своя връх от 6,9 млн. през март, сочат данните от Министерството на труда.

Броят им обаче остава необичайно висок. Според данни, които ще бъдат оповестени днес, ръстът на безработицата за април ще достигне 15 процента. 

За сравнение, само преди два месеца тази цифра е била 3,5% – най-ниската от половин век.

Междувременно вщата Вашингтон фермери започнаха да раздават безплатно огромните количества картофи, които залежават в складовете. Стотици шофьори се възползваха от благотворителната акция.