Общ европейски надзорен орган да се бори с прането на пари и финансирането на тероризма, предлага Европейската комисия (ЕК). 

Причините – страните-членки тълкуват по различен начин правилата в Съюза и така създават възможности за заобикалянето им. Има пропуски в надзора, твърди ЕК, без да цитира конкретни примери и държави.

Решаващо оттук нататук ще е каква роля ще има бъдещия орган за надзор – дали просто ще координира звената за финансово разузнаване на отдените страни или направо ще застане над тях, като ги наблюдава.

В момента Комисията анализира докъде да се простират компетенциите на бъдещия орган за наблюдение.

Има различни възможности за периметър на наблюдение на европейско ниво: от тесен до широк. Всяка от тези възможности има положителни страни и недостатъци.

Какви правомощия ще има Европа за надзор над компетентните национални  органи за финансово разузнаване зависи и от желанието на европейските граждани. Всеки може да участва с мнение до ЕК до 29 юли.

Отговорът ще ясен през първото тримесечие на 2021 г.