На 30 юни в 23 ч. 59 мин. 59 сек. ще се извърши корекция на световното координирано време UTC, съобщиха от Българския институт по метрология.

Тогава се добавя една секунда, както следва: на 30 юни - 23 ч. 59 мин. 59 сек.; 30 юни - 23 ч. 59 мин. 60 сек.; 1 юли - 00 ч. 00 мин. 00 сек. Въвеждането на корекцията е на базата на данни от Международната служба IERS.

Корекцията следва да бъде въведена във всички служби за разпространение на часовото време.