Електрическите крушки с нажежаема жичка, изобретени в края на 19-и век, ще изчезнат окончателно на 31 декември с изтеглянето от продажба на последните партиди.

Причината е, че те са твърде енергоемки и от няколко години постепенно са измествани от флуокомпактни, халогенни или светодиодни LED крушки. Крушките с нажежаема жичка, изобретени от Джоузеф Суан и подобрени от Томас Едисон през 1879 г., имат недостатъка, че са прекалено енергоемки, тъй като превръщат само 50% от енергията в осветление и губят остатъка в топлина.

През 2008 г. ЕС определи график за постепенната забрана на продажбата им. През 2009 г. спря продажбата на крушките от 100 вата, през 2010 г. те бяха последвани от 60-ватовите крушки, а през 2011 г. - от 40-ватовите. Сега наред са 25-ватовите, които ще изчезнат от щандовете в магазините на 31 декември.

Традиционните крушки са заместени в домовете от лампи с ниска консумация на енергия, разделени в три категории - флуокомпактни, халогенни и светодиодни LED лампи.

Според неотдавнашно изследване крушките с нажежаема жичка са съставлявали през 2012 г. 10% от масовата продажба на крушки във Франция или 422 милиона евро спрямо 45% през 2007 г. или 288 милиона евро.

Халогенните лампи са съставлявали през 2012 г. близо половината от пазара (46%), а флуокомпактните, за които се изисква по-дълго време за запалване, са представлявали малко над една трета от продажбите. LED крушките са съставлявали 8% от пазара, показва изследването.

Халогенните лампи отбелязват най-голям растеж от гледна точка на продажбите, но енергийните им свойства все още са прекалено слаби и те са част от продуктите, които също ще бъдат изтеглени от продажби от септември 2016 г. За производителите LED технологията, която поглъща най-малко енергия и има дълга трайност, представлява най-светлото бъдеще.

Според световно изследване LED крушките са съставлявали 12% от пазара през 2011 г. или 73 милиарда евро. Техният дял ще съставлява около 40% през 2016 г. и 63% през 2020 г., при пазар, оценяван на около 100 милиарда евро.