Още през юни Европейската комисия може да приеме част от националните планове за възстановяване и устойчивост. Това заяви заместник-председателят на Комисията - Валдис Домбровскис.

България все още не е предала своя план. Това не са направили още 8 страни членки.

Националните планове кандидатстват за финансиране от Фонда за възстановяване от пандемията, на стойност 750 милиарда евро.

18 страни вече са изпратили в Брюксел проектите си. Само шест от тях са поискали заеми. Останалите ще разчитат на безвъзмездни субсидии.

Европейският парламент настоява за достъп до националните стратегии и роля в оценката на предвидените в тях реформи и разходи.