Брюксел поиска от Съда на Европейските общности да се произнесе по международното споразумение за борба с пиратството. 

Еврокомисията попита съда дали ACTA е несъвместима с основните права и свободи – свободата на информация и изразяване, защитата на личните данни и правата на интелектуална собственост.

Еврокомисарят по търговските въпроси Карел де Гухт заяви, че целта на тълкуването от съда е да замени интерпретациите и слуховете в Интернет. Комисарят подчерта, че ACTA няма да цензурира интернет сайтове и да пречи на свободата на словото.

Споразумението няма да бъде ратифицирано докато делото не завърши.

Договорът ще бъде подложен на обсъждане в Европейския парламент през юни.