В разгара на лятото, хиляди жители в Шуменско живеят при тежък воден режим.  Получихме сигнал от едно от най-големите села в областта – Бяла река, където чешмите са пресъхнали повече от месец.

В селото, което наброява около 2000 души, хората подготвят подписка с искане за трайно решение на проблема.

Село Бяла река получава вода по гравитачен път, а заради продължителната суша налягането е слабо и старата водопроводна мрежа постоянно аварира.

От ВиК твърдят, че екипите им постоянно отстраняват авариите, а проучванията за по-надежден водоизточник не дават положителен резултат.

Общо 20 села в Шуменско са на воден режим всяко лято, а ако сушата се задълбочи, проблемът вероятно ще засегне още повече селища.