Децата от Украйна ще кандидатстват за детска градина наравно с всички останали. В София миналата година близо 10 000 деца останаха извън класирането.

Към Столична община са подадени общо 11 заявления от украински семейства, които искат децата им да постъпят в детска градина. От тях пет са в задължителна предучилищна възраст, обясни Мария Минчева от Столична община.

„За тези деца има създадена работна група, която има за цел да ги насочи към градини със свободни места“, каза Минчева.

Тя допълни, че от Столична община ще се постараят децата да бъдат близо до мястото, на което са отседнали родителите им, но няма как да гарантират, че всички деца ще бъдат приети.

„На 12 май ще стане ясно колко деца не са били приети в градините и яслите в София. Стремежът ни е насочен към децата от 3 до 6-годишна възраст, тъй като там има образователен процес“, каза Минчева.

За всички неприети има компенсации.