Нова измамна схема с дърва за огрев в благоевградски села. Мними търговци се представят за служители на горските стопанства и събират авансово пари за доставка на дървата за огрев. После хората не получават нищо.

В полицията в село Покровник има сигнал за измамени жители на селото с 300 лв. за дърва.

„Процедурата по закупуване на дърва от териториалните поделения към Югозападното държавно предприятие е с одобрените списъци, които са предоставени от кметовете на населените места. Ден преди доставката на дървата се свързват по телефона служители от териториалното поделение и дървата се доставят в удобно време за лицата, които са правоимащи по този списък. Всички трябва да знаят, че заплащането е, когато дървата се разтоварят на мястото на адреса. Никога няма авансово заплащане. Хората трябва да знаят, че задължително трябва да получат електронен превозен билет за произхода на дървата“, поясни инженер Юли Сираков, началник отдел в Югозападно държавно предприятие.