Багер разкопава откритата преди година стена на античния град Одесос във Варна. За това алармираха в социалната мрежа потребители и публикуваха клипове как огромната машина работи на мястото на разкопките.

На тях попаднаха строители, извършващи ремонт на улицата, която минава в близост.

Последва проучване от археолозите, които през март миналата година откриха част от древния град Одесос. Разкопките продължават и сега, но с помощта на багер.

Според ръководителя на проекта доц. Валери Йотов багерът е необходим в работата по разчистване на земния насип, под който са ценните старини.

„В момента имаме един насип без никакъв културен пласт и трябва да се премахне с земекопна техника, което е част от методиката в археологията“, обясни той.

През вчерашния ден багерът е разрушил и останали части от постройката, която е била издигната над античните старини. По думите на археолозите това е бил склад от времето на османската власт за данък, плащан в натура и съществувал на това място до 1937 г.

Работата с багера ще продължи още няколко дни, за да може целият насип да бъде премахнат, а работата на археолозите ще продължи още около два месеца.

Археолозите очакват да бъде разкрит Югозападния сектор на древния Одесос и портата, която е водела към пристанището.