„Предстоящите избори са с преференциален вот – и за Народно събрание, и за Европейски парламент (ЕП). Затова нашата кампания целенасочено ще бъде да обясняваме всеки път на избирателите най-напред да гласуват в квадратчето с номера на партията или коалицията и едва след това да отбележат в кръгчето с номера на предпочитания кандидат, ако имат такъв, разбира се. Ако само отбележат в кръгчето с кандидата, без да са отбелязали партия или коалиция, тази бюлетина носи недействителен глас.“

Това каза зам.-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева в „Лице в лице“.

Тя напомни, че при гласуването с хартиени бюлетини се пише задължително с химикалка със син цвят. 

За да гласувате на изборите „2 в 1“ на 9 юни, трябва да спазвате изискването за уседналост.

„Това значи да имат регистриран адрес, не просто някой да живее на дадено място и съседът му да знае, че той живее от пет години тук. Много е важно да си проверят адресната регистрация. За да гласуват на евроизборите, българите трябва да има постоянен адрес в България и регистриран настоящ адрес в България или друга държава членка на Европейския съюз (ЕС) към 9 март 2024 г. Лицата, които ще се кандидат за членове на ЕП трябва да имат 6-месечна уседналост и към 9 декември 2023 г. трябва да имат регистриран постоянен и съответно настоящ адрес“, посочи Матева.

За двата вида избори ще се гласува в България и във всички страни членки на ЕС, както и във всички дипломатически и консулски представителства на България в останалите държави по света, където ще има образувани секции. 

„Искам да обърна внимание на избирателите, които нямат право да гласуват в избори за ЕП – не бива да се злоупотребява. Когато избирател отиде в такава СИК, секцията в изборния ден няма как да провери дали аз имам избирателни права и за евроизборите, ако съм в държава извън ЕС. След като приключат изборите, ние пращаме всички избирателни списъци на ГД ГРАО, които проверяват дали всеки избирател е гласувал по правилата. Ако се установи гласуване в нарушение, сезираме прокуратурата“, допълни Росица Матева.

На изборите на 9 юни избирателните списъци ще бъдат два. При гласуване с машина се използва една карта и на екрана се визуализират две бюлетини. 

„Ако ще гласува с машина, картата се дава на избирателя, отключват се и двете бюлетини, той избира в каква поредност да гласува и дали за двата избора. Ако реши да гласува и за двата избора, ще се отпечатат две бюлетини“, обясни Матева.

По думите ѝ върху бюлетините от машинното гласуване ще се поставя само един печат от секционната избирателна комисия, а върху хартиените бюлетини - два печата.

„Разликата между двете хартиени бюлетини ще бъде, че на гърба полиграфическата защита ще бъде в различен цвят. Възможно е в изборите за Народно събрание дължината на бюлетините в различните райони да бъде различна, докато в изборите за ЕП бюлетината ще бъде еднакъв размер за цялата страна и извън нея, тъй като там имаме само една листа. В изборите за НС ще имаме 31 листи за всички 31 изборни райони. Избирателят казва как желае да гласува, след което ако е с хартия – му се дават и двете бюлетини, той застава зад паравана, изразява своя вот и ги пуска в кутията“, допълни зам.-председателят на ЦИК.

Когато приключи машинното гласуване, избирателната комисия отпечатва финален отчет, който обаче не съдържа данните на протокол от машинно гласуване, стана ясно още от думите на Матева.

„След като извърши всички действия, изважда от двете кутии бюлетините, преброява ги, установява резултата и попълва резултатите в протокола на СИК. Отделно, изважда двете флаш памети от машината, поставя ги в различни пликове и ги предава. Приели сме решение за всички избори данните от машинното гласуване да бъдат извлечени от информационно обслужване в рамките на обработката и да бъдат публикувани на мястото на всяка СИК. Там, където са резултатите от изборите и е публикуван секционният протокол, да бъдат публикувани и числовите данни, извлечени от флаш паметите на всяка машина, за да може да бъде направено сравнение. Данните за гласуването с машини, на които се гласува на 5 ноември, се намират на нашата интернет страница, но това не е изборен резултат“, уточни Росица Матева. 

От ЦИК обясниха, че големият брой недействителни бюлетини от местния вот са били заради преференциите.