Задълбочаване на образователните неравенства, продължителен процес на отпадане от училище, по-слаба мотивация и асоциализация на учениците сега, които после ще участват в пазара на труда.

Това са само част от очакваните ефекти от пандемията, според прогноза на Института за изследвания в образованието.

Снимка: bTV

Коронавирусът промени образователната система.

"Те в един момент започват да мислят за себе си като номер 15, за знанията си като "Много добър 5" и "Слаб 2". Опитвам се да ги убедя, че те не са просто един номер, а хора с емоции", разказва началната учителка Ивелина Пиралкова.

Снимка: bTV

Голяма част от учениците не са мотивирани относно онлайн обучението.

"Всеки пети ученик е с ниска емоционална ангажираност, всеки четвърти е с ниска поведенческа, а около 40% от учениците показват много ниска самооценка. Това е силно притеснително", добавя Асенка Христова от Института за изследвания в образованието.

Снимка: bTV

И докато дистанционното обучение се редува с кратки периоди на присъствено, а родители и образователни власти вече година спорят кое е най-добро за децата, те остават заключени в облака – виртуалното пространство, превърнало се в новата им класна стая.

Снимка: bTV

За новите практики и триковете на учениците при онлайн обучението, както и за мненеито на учителите, гледайте филма "Класна стая в облаците" тази вечер в bTV Репортерите с автор Николета Хаджийска.