Може ли общините да отказват настаняване на бежанци?