Нова апликация, разработена от специалисти от университета в Кембридж, е призвана да пребори стреса на притежателите на смартфони.

Приложението се нарича Android Remote Sensing App /AIRS/ и ще избавя тези, които са го качили на компютъризираните си апарати, от стресови ситуации. Софтуерът ще държи отчет за това къде точно се намира потребителят в момента, метеорологичната обстановка, календарните събития, имейлите, текстовите съобщения и повикванията.

Апликацията ще дава точни указания за намиращи се наблизо тълпи, които биха създали дискомфорт. Физиологичните реакции на ползвателя също ще бъдат регистрирани чрез електрокардиограма и сърдечни сензори.

Потребителите ще бъдат предупреждавани, ако попаднат в стресова обстановка и покажат стресови пикове. Тогава ще трябва да изключат имейла си, позвъняванията, повикванията и да "свалят незабавно напрежението".

Дирк Тросън, технически мениджър на проекта, признава, че антистресовите апликации тепърва прохождат. Но те могат да дадат адекватни решения, които никой друг не предлага.

Приложението AIRS действа в реално време и може да бъдe в помощ на потребителите във всяка една минута от денонощието. Те са алтернатива на скъпите антистресови медицински терапии, които невинаги са успешни. Антистресовата апликация трябва да се появи
на пазара до края на годината.