Докато планетата продължава да се затопля и регионалните климатични условия да се изменят, животните ще търсят по-благоприятна за живота им среда. Нова интерактивна карта, изготвена от американски специалисти, прогнозира какви ще бъдат миграционните пътища на видовете, като се имат предвид промените в климата.

В историята на планетата ни животните са мигрирали постоянно. Движенията им са обаче са били „по-плавни”, преди да се появи човекът и развивайки се, да „бележи” по-голямата част от Земята. В наши дни градове, магистрали и земеделски площи, например, ограничават миграцията на животинските видове.

Взимайки предвид тези фактори, специалисти от Вашингтонския университет първоначално са създали статични карти на предполагаемите миграционни пътища на различни животински видове, които търсят по-хладни местообитания, но впоследствие са решили да ги „раздвижат”.

„Интерактивната карта предлага най-доброто онагледяване и е много по-полезна и достъпна от статичните карти, с които разполагаме”, казва Джошуа Лоулър от изследователския екип.

Интерактивната карта, която е изготвена само за Северна и Южна Америка обаче, може да видите в различни мащаби тук: Maps.tnc.org/migrations-in-motion

Използвани са материали на БТА