Американските икономисти Алвин Рот и Лойд Шапли са носителите на Нобеловата награда за икономика за 2012 г. за изследванията им за съответствията на различни икономически фактори.

Шведската кралска академия на науките, която присъжда наградата, посочи, че сумата от 8 милиона крони (1,2 милиона долара) е признание за "теорията на стабилните разпределения и практиката на пазарното устройство".

Последната от шестте Нобелови награди – Паметната нобелова награда за икономически науки – е единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел и е учредена едва през 1968 г. от шведската централна банка в негова памет.