След 9-часов пленум Висшия съдебен съвет прие одитния доклад, според който има пробив в системата за случайно разпределение на делата.

Съветът реши и да се прекратят отношения с компанията, изготвила системата. Одиторска фирма е констатирала опити за влизане в нея.

Въпреки тайните, които съдържа докладът, той ще бъде достъпен на сайта на ВСС, ако наблюдаващият прокурор разреши.