В одитния доклад на системата за случайно разпределение на делата няма констатация за нито едно успешно проникване в системата. Имало е един неуспешен опит през 2016 г. Това заяви членът на ВСС Атанаска Дишева по време на заседание на пленума на съвета, на което се обсъждат резултатите.

Преди дни от прокуратурата обявиха, че по сигнал на ВСС започват разследване, след като резултатите от одита са показали, че системата е възможно да бъде манипулирана.

На днешното заседание стана известно, че представляващият ВСС Боян Магдалинчев е получил доклада на 12 март. На следващия ден представители на фирмата, изготвила доклада, са били извикана във ВСС, а намиращите се там 7-8 членове на съвета са им задавали въпроси по него и след това са сигнализирали държавното обвинение.

Главният прокурор Иван Гешев изнесе данни, че системата за случайно разпределение на делата е изготвена за 12 хил. лв. без ДДС, а одитът й е за 20 хил. лв. По думите му системата е въведена „пожарно и на тъмно“.

В доклада се казвало още, че, за провеждането на теста на системата, на одитната фирма е бил предоставен достъп до сървъра във ВСС, потребителски имена, пароли и всичко необходимо за провеждане на проверка.

По време на обсъжданията стана известно още, че одитният доклад не е подписан с имената на тези, които са проверявали платформата.