Двама от десет петокласници в страната имат проблеми с разбирането на текстовете, които четат. Това сочат данните от първото национално външно оценяване на четивната грамотност на учениците. 75% от децата се справят добре, а 7 на сто са показали резултати надхвърлящи изискванията.

Подобно оценяване на така наречената четивна грамотност или разбиране чрез четене се прави за пръв път в страната. В него са участвали над 5000 петокласници от над 250 училища в цялата страна.

Децата са решавали тест върху три текста с общ резултат 30 точки. 18 процента от петокласниците са получили до 9 точки, 75% между 10 и 24 точки, а 7% между 25 и 30 точки.

Училища от 12 области са показали под средното ниво за страната

Фолклорна приказка, медиен текст и инструкция - с това е проверявано умението на петокласниците да разбират прочетеното. В теста са били включени 24 задачи, 15 с избираем отговор, а 9 със свободен. Целта - да се разбере дали учениците могат да откриват и извличат информация, да обобщават и тълкуват и да осмислят и оценяват.

Изводите - петокласниците се затрудняват от задачите със свободен отговор и със създаването на кратки текстове, не е лесно и да се справят с текстове съдържащи инструкции.

„Най-често в часовете по литература четем художествена литература и там не срещаме никакви трудности”, сподели Мария Харизанова - ученичка от 5 клас, СОУ "Патриарх Евтимий" – Пловдив.

По -скоро трудности има в разказвателните предмети, научните текстове, тъй като имат повече неща за възприемане и е по-трудно, каза Иво Желев - ученик в 5 клас, СОУ "Патриарх Евтимий" – Пловдив.

По-скоро трудности има в разказвателните предмети, научните текстове, тъй като имат повече неща за възприемане и е по-трудно. За почти всеки пети ученик разбирането на текстовете се оказва трудно.

„Съвременните деца принципно са обсебени от технологиите - телефони, компютри и така нататък. Много малко се чете художествена литература, която всъщност развива мисленето и въображението на децата, може би там се корени причината”, коментира учителката Росица Караджова.

Момичетата и момчетата са показали почти равни резултати

Затруднения в разбирането на текстовете са показали много деца, за които българският не е майчин език. От министерството казват, че това може да се компенсира с допълнително обучение по български език и повече работа в предучилищното образование. Може да се намалят и задължителните произведения за сметка на нови.

„За да могат децата наистина да упражняват своите умения, не просто за информираност, но и своите умения да правят обобщаване на текста, да правят анализ и да формират у себе си критическо мислене и умението за писане”, каза Ваня Кастрева - зам.-министър на образованието.

Тъй като в оценяването са участвали само част от петокласниците в страната, отделните регионални инспекторати по образование може да решат да направят оценка на четивната грамотност и на останалите ученици.