Здравният министър Кирил Ананиев издаде четири заповеди, с които регламентира мерките по време на извънредната епидемична обстановка, която действа от днес до 14 юни. 

С края на извънредното положение се разрешават трансплантациите и свободните разходки в парковете.

Забранените места и дейности 

В периода 14 май – 14 юни се забраняват посещенията:

 • в увеселителни, игрални зали, барове и дискотеки;
 • закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечени – ресторанти, питейни заведения, кафе-сладкарници;
 • търговски центрове тип мол;

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни дейности (клубове, екскурзии, зелени училища) в детски градини, училища и университети. Препоръчва се дистанционна форма на обучение. Изключение от заповедта се прави за: 

 • Провеждането на учебни практики и стажове на курсантите от Академията на Министерството на вътрешните работи, свързани със сигурността и опасването на обществения ред;
 • Обучение на водачи за придобиване на правоспособност;
 • Учебни центрове, които извършват подготовка на морските лица, гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт;

Не се разрешава провеждането на масови спортни мероприятия на открито и закрито, изключение се допуска само за аматьорите с до 12 участници, но без състезателен характер и публика. Посещението на спортни и детски площадки остава забранено. 

Забранява се провеждането на конференции и симпозиуми. Остават затворени театрите, а концерти няма да се провеждат. Изключение има за кината, музеите, галериите и библиотеките, но при заетост от 30% на общия им капацитет. 

Забранява се провеждането на организирани събирания на групи над 10 лица. Свижданията в лечебни заведения и социални домове остават забранени.      

Остава часовият диапазон от 8:30 ч. до 10:30 ч., в който се препоръчва на лицата над 60 г. да пазаруват. 

Работа 

В рамките на следващия месец се препоръчва на работодателите да организират служителите си в дистанционна форма на работа. Ако характера на работата не позволява служебните задължения да се извършват от вкъщи, трябва да се организира въвеждането на следните противоепидемични мерки: 

 • Дезинфекция, съгласно посочен алгоритъм;
 • Недопускане на служители до работно помещение при повишена температура, кашлица, хрема и др. симптоми;
 • Инструктаж на персонала за лична хигиена;
 • Осигуряване на физическа дистанция между работниците най-малко от 1,5 м;
 • Осигуряване на лични предпазни средства на персонала; 

При обслужване на клиенти е задължително спазвано на дистанция от поне 1,5 м и използването на маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска и обслужване на клиенти през механични прегради, които да са прозрачни.

Необходима е организация за контрол на входа на обекта по отношение на броя на влизащите лица, както и осигуряване на дезинфектант. А клиентите трябва да бъдат уведомени за предприетите противоепидемични мерки чрез табели, поставени на видими места. 

Маските остават задължителни на закрити обществени места 

Всички лица, които се намират на закрити обществени места са длъжни да имат защитна маска за лице, независимо дали тя е за еднократна или многократна употреба. Позволява се употребата и на други средства – кърпа, шал или шлем. 

За обществени места се считат градският транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени услуги. 

В тези обекти задължително трябва да се спазва дистанция от 1,5 м. 

Карантина и лечение 

Всички лица на 60 и повече години подлежат на изолация и болнично лечение при потвърдена проба за COVID-19. Същото важи за лицата с хронични заболявания, хора със затруднено дишане. Хора с положителни проби, които не са в тежко състояние, но нямата възможност за изолация и лечение в домашни условия.

На задължителна изолация и лечение в домашни условия за период от 28 дни подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

 • заразоносители и асимптоматични лица;
 • лица с леки клинични оплаквания;

Медицинско наблюдение на лицата под домашна карантина се извършва от общопрактикуващ лекар или медик в лечебно заведение, осъществил болничното лечение.

Граници

В периода 14 май - 14 юни границите на страната остават затворени за всички лица, независимо от тяхното гражданство или начина на придвижване - самолет, автомобил, влак или др. Осъществява се транзитен транспорт.

Изключения се допускат за:

 • български граждани и членове на техните семейства;
 • медицински специалисти или социални работници, пътуващи по работа;
 • чуждестранни официални длъжностни лица;
 • лица, пътуващи по хуманитарни причини;  
 • граждани на държави членки на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение;
 • сезонни работници и погранични служители;

Всички лица, които влизат на територията на страната се поставят под 14-дневна задължителна карантина в дома или на друго място, посочено от лицето.