Ефективен протест във висшето образование. 44 университета от общо 51 в страната не отвориха врати днес. Това се случва, въпреки че правителството отпусна първия транш от обещаните общо близо 80 милиона лева за възнаграждения. 

Александър Чаначев днес не проведе занятията си със студентите в Минно-геоложкия университет.

„Това, което е най-важно е държавата ситематично да се грижи за образованието, защото то би трябвало да е приоритет“, каза гл. ас. д-р Александър Чаначев, катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини“.

Незипълнение на политики, а не просто пари за възнаграждения е причината Минно-геоложкият университет да се включи в протеста.

„Заплатите са функция на политиките, има ситемно недофинансиране в научно-изледователския сектор, в художествено творческата дейност на университетите, в капиталовите разходи. Забележете парадокса - нашите студенти идват от средното образование, където има СТЕМ кабинети и всичко е поредено и се връщат в XIX век в университеите“, каза проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

През днешния ден учебни занятия не се провеждаха. Не бяха отменени само планираните изпити. В знак на протест преподаватели и служители от Великотърновския университет излязоха пред учебното заведение.

„Не е лошо да си припомнят тези хора, че всъщност, за да заемат тези длъжности, са завършили висше образование, и да си помислят за качетсвото на това висше образование, което до голяма степен се определя от мотивацията на преподавателите“, посочи проф. д-р Магдалена Легкоступ, декан на Православен богословски факултет - ВТУ.

В протеста не се включиха синдикатите, които решиха да изчакат и да видят дали правителството ще спази поетите ангажименти.

В позиция съветът на ректорите, казва че протестът им не е единствено за по-високи трудови възнаграждения, а за цялостната политика в сектора.

Предстои да бъде изплатен и вторият транш от над 40 милиона лева, по-голямата част от които ще са насочени за възнагражденията на администрацията в сектора.

От правителството информираха, че отпуснатите допълнително средства ще дадат възможност най-ниската академична заплата да се увеличи с 290 лева. От 1810 лв. тя ще стане 2100 лв. Повишението ще обхване 33 държавни висши училища.

От утре университетите отново отварят врати, а в знак на протест на 24 май ръководствата и преподавателите от университетите ще носят протестни ленти.

По темата работи и Симона Горчева.