Облекчават условията за кандидатстване за безлихвен кредит, предвиден за хора, загубили работата си поради пандемията от COVID-19. Решението беше взето днес на правителствено заседание в Министерски съвет. 

Уточнява се, че в хода на изпълнение на програмата се е установило, че заложените в нея изисквания затрудняват достъпа на част от нуждаещите се лица да получат безлихвен кредит. Предлага се достъп до програмата да имат лица, които са работили на трудов договор в последните 6 месеца преди кандидатстването за кредит. 

По отношение на самоосигуряващите се лица, ще могат да кандидатстват тези, които имат поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., или за което и да е следващо календарно тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през съответното тримесечие на 2019 г. 

С промените от безлихвен кредит може да се възползват и граждани, които имат декларирани, но неплатени осигурителни вноски, за период от поне 6 месеца преди кандидатстването за кредит.