До момента са постъпили 14 602 искания от физически лица за безлихвени кредити, от които потвърдени са общо 8115, а обработващи се – 2001. Това съобщават от Българската банка за развитие, които са гарант за заемите и допълват, че средната стойност на заемите е близо 4200. 

По тяхна информация 77,5% от исканията са на лица на трудов договор, а останалите са на самоосигуряващи се. Статистиката на финансовата институция показва още, че близо 1 500 души седмично получават одобрение. 

Към 15 юни отпуснатите средства по програмата за безлихвени кредити надхвърлят 34 млн. лева. Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция. 

Програмата за безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4 500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. 

По мярката може да се кандидатства до края на 2020 г. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.