12 кредитни институции са заявили желание за участие в гаранционната програма на Българската банка за развитие за предоставяне на безлихвени кредити до 4500 лева в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, съобщиха от ББР.

Това са:

 • Алианц банк България
 • Банка ДСК
 • Инвестбанк
 • Интернешънъл Асет банк
 • ОББ
 • Общинска банка
 • ПИБ
 • Райфайзенк банк
 • Търговска банка Д
 • Уникредит Булбанк
 • ЦКБ
 • Юробанк България

Българската банка за развитие и заявилите участие кредитни институции ще работят през следващите дни по финансови споразумения с цел паричният ресурс да е достъпен за хората в първите дни след Великден.

Те могат да се възползват от възможността да получат безлихвен кредит до 4 500 лева наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Кредитополучателите не осигуряват обезпечения и не дължат такси, комисиони и неустойки.  Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.