Ученици от столични гимназии ще участват в международен турнир на младите естествоизпитатели.  Те обаче се нуждаят от финансова помощ, за да представят България на престижното състезание. 

Васил Николов учи в Първа частна математическа гимназия. Миналата година със свои връстници той печели бронзово отличие от турнира на младите естествоизпитатели в Китай. Сега се подготвя за новото състезание в Грузия. Една от задачите е да се измери времето, за което топче се удря в земята.

„Това може да го направим, като измерим времето на звука, който се чува при удара на топчето в някаква повърхност”, обяснява той.

Тези състезания са международно признати, тоест може би ми помогнало за кандидатстване в университети, казва Васил.

Освен него в българския отбор са още петима първенци от национални състезания по физика, химия и биология. Те се нуждаят от финансова помощ, за да ни представят на турнира в Грузия.

„Ние трябва да съберем около 7 хиляди лева все още, които ще бъдат изразходвани за нашето пътуване до Тбилиси и също така за таксата за правоучастие, която трябва да бъде заплатена в срок до 15 май”, посочи Никола Каравасилев, ръководител на българския отбор в МТМЕ 2018.  

Ако искате да помогнете на отбора, можете да го направите на страницата за дарения.