60% от българите не одобряват естетическите корекции във външния вид. С увеличаването на възрастта се увеличава делът на хората, които не одобряват такъв тип намеса във външния вид. 27% от своя страна изразяват одобрение към естетическите интервенции.

Това сочат данните от проучване на „Тренд“ по поръчка на вестник „24 часа", посветено на нагласите на българите спрямо естетичните корекции. Изследването е реализирано в периода между 5 и 12 юли чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1005 души.

Социолозите отчитат, че в данните ясно се вижда поколенческата разлика по отношение на тази тема. Най-младите, в по-малки дялове, възприемат отрицателно естетическите корекции, докато по-възрастните са значително по-консервативни към съвременните методи за разкрасяване. 

Снимка: iStock

По-младите или по-възрастните одобряват естетическите корекции?

56% от хората на възраст 18-29 г. одобряват естетическите корекции. Делът на жените, които отговарят положително на този въпрос, е по-голям от делът на мъжете (30% на 24%). Данните показват, че живеещите в София в по-големи дялове одобряват естетически интервенции за сметка на живеещите извън столицата.

76% от хората са съгласни, че естетическите корекции се налагат от популярни лица, докато 15% не споделят това мнение. Същият дял (76%) са съгласни и с твърдението „От естествената красота по-хубаво няма“.

Естетическите корекции не трябва да се позволяват на млади момичета

Едва 35% от хората са на мнение, че естетическите корекции правят жените по-красиви, а 52% не споделят това мнение.

Близо 2/3 от хората са съгласни, че естетическите корекции не трябва да се позволяват на млади момичета, а 26% посочват, че не са съгласни. С увеличаването на възрастта се увеличава делът на хората, които са съгласни, че такъв тип интервенции не трябва да бъдат позволявани на млади момичета.

Снимка: iStock

Естетическите корекции правят жените еднотипни

60% от българите са на мнение, че естетическите корекции правят жените еднотипни. Прави впечатление, че жените в по-голям дял са съгласни с това твърдение за сметка на мъжете.

74% смятат, че съвременните момичета прекаляват с естетическите процедури, а едва 13% не споделят това мнение.

Близо 900 000 българи биха променили нещо във външния си вид

Едва 16% от българите посочват, че биха променили нещо в своя външен вид. 80% казват, че не биха променили нищо. 36% от най-младите биха променили нещо във външния си вид. 26% от хората на възраст 30-39 г. също биха направили някаква промяна, ако имат възможност.

Едва 26% биха подкрепили техен близък/приятел да си направи естетическа корекция, докато 55% не биха оказали такава подкрепа. По отношение на интимния партньор, 22% биха го подкрепили, ако иска естетическа корекция, а 65% не са склонни да го направят.

Уголемяването на устните – с най-негативно отношение

Уголемяването на устните в най-голям дял среща отрицателно отношение сред хората (78%), следвано от корекция на носа без медицинска необходимост (74%).

Високи дялове на неодобрение се открояват и по отношение на пластични операции на лицето с цел разкрасяване (67%) и уголемяване на гърди (63%). С по-ниски дялове на отрицателно отношение са слагането на изкуствени мигли (56%), както и изкуствено удължаване на коса (52%).

Снимка: iStock

Фолк певиците налагат критериите за красота

76% смятат, че фолк певиците налагат критериите за красота в българското общество, следвани с 56% от световните звезди.

Инфлуенсърите са с 37% като образи налагащи съвременните критерии за красота в българското общество. По отношение на инфлуенсърите то при най-младите, в най-голям дял, за сметка на останалите възрастови групи, налагат критериите за красота.