„Кирил е филологическият гений, а Методий е организаторът, който се замонашва първи, който отива в манастира Полихрон - на територията на днешна Турция“.

Това коментира на 24 май Тони Николов - писател, журналист и философ. В днешния ден той произнесе слово пред Националната библиотека.

Тони Николов посочи, че става въпрос за желанието не на българския княз Борис, а на великоморавския княз Ростислав, защото неговите поданици не разбирали Светото писание и имало нужда от славянска реч, от нови букви.

„През девети век в Европа все още е запазено разделението на Източната и Западната Римска империя – на Византия и Рим. Рим обаче е наследен от империята на франките. В земите на Византия е и Българската държава, която съществува от седми век. Докато християнството набира сила, голямата задача на Свети цар Михаил Борис е как да постъпи“, обясни Тони Николов.

„Изборът е геополитически, но той е и духовен. Държавата се нуждае от духовна спойка - има малък прабългарски елит и голямото славянско море, което надхвърля границите. Вероятно е имало напрежения и те сигурно не са били малки“, посочи той.

„Невероятното в съдбата на този владетел е, че той търпи поражение във всичките битки и печели духовното сражение – задава очертанията на бъдеща България“, коментира Тони Николов.

Той припомни как Черноризец Храбър казва, че преди глаголицата сме писали с черти и резки.

Какво още разказа писателят – чуйте във видеото.