Специализирано обучение на 1000 изявени педагогически специалисти започва от днес по проекта "Квалификация на педагогическите специалисти", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" и се съфинансира от европейския социален фонд. Това съобщи пресцентърът на МОН.

Обучението е за педагогически специалисти - ръководители на ученически отбори или на индивидуално представили се ученици, които през учебните 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012 години са се класирали на първо място в национални и в международни състезания, олимпиади, конкурси и пленери.

Педагогическите специалисти, които ще бъдат обучени, са от дисциплините: природо-математически, приложнотехнически и аграрни, хуманитарни и обществени, литературно творчество, изобразително, театрално и танцово изкуство, музика и спорт.

Обученията ще са в пет областни центъра на страната - София, Пазарджик, Стара Загора, Плевен и Варна. Те ще са в рамките на 32 учебни часа, в пет последователни работни дни. Лекторите ще са университетски преподаватели.