Промяна в правилата за отпускане на обезщетения за безработица предизвикаха недоволство. Тя е в сила от тази година и предизвиква горещи дебати.

Промяната предвижда, когато шефът прекрати трудовия договор срещу обезщетение от поне 4 заплати, работникът да получава само минимума от НОИ за 4 месеца.

Преди работникът имаше право на по-голяма сума от държавата за по-дълъг период от време.

По принцип какво обезщетение ще плати държавата при безработица почти винаги зависи и от това как сме се разделили с шефа.

Ако е по наше желание, с наше съгласие или дисциплинарно – получаваме минималното обезщетение от 9 лева на ден за 4 месеца. Към това вече се прибавя и раздяла с обезщетение.

Експерти определят промяната по-скоро като рестриктивна политика, а не решаване на принципен въпрос.

Разходите на фонд „Безработица” на НОИ надвишават приходите. Дефицитът през годините обаче се стопява. За тази година се очаква той да е около 125 млн. лв.