Във Велико Търново собственици на къщи - паметници на културата искат, но не могат да ремонтират имотите си заради тромавите процедури по съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство. Общината също е безсилна. Кмет и архитекти настояват за местен филиал на института, с двама експерти, които да облекчат процедурата поне по издаването на разрешителни за неотложни текущи ремонти.

2700 са сградите в старата столица със статут на културни ценности. 90% от тях са собственост на частни лица. Повечето от емблематичните стари къщи са с множество дървени елементи и детайли. Почти половината се нуждаят от текущ ремонт.

"И ако покривът, други системни тръби и улуци не бъдат ремонтирани навреме, това довежда до разрушаване на части от елементите по покривната конструкция, фасадите, мазилките и т.н.", обясни инж. Донка Колева, началник отдел „Културно историческо наследство”.

Молбите за съгласуване и одобрение от Националния институт за недвижимо културно наследство се бавят с месеци. Това пречи на желанието и възможностите на собствениците на архитектурни паметници да полагат навременни грижи за тях.

Най- важното е да имаме хора от института за паметниците на културата, които на местно ниво да съгласуват проекта за документация на собствениците, тъй като ние не можем да искаме само да глобяваме и все пак трябва да има някакви срокове за изпълнение на тези проекти," заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Само за тази година 26 собственици са поискали да си ремонтират фасадите, покривите, а също така и да направят спешни ремонти. Управата на старата столица настоява за кратки и ясни срокове при съгласуване с института за паметниците на културата, както и за изготвяне на образци за окомплектоване на документи за различните процедури.