В съобщение до медиите ръководството на „Джи Пи Груп“ обяви, че заради започнатите проверки по проекта за доизграждане на АМ „Струма” – тунел "Железница", има опасност от неспазване на графика и риск от загуба на средства.

„Това ще наложи започнатите отсечки да се построят за сметка на държавния бюджет и да бъде възстановена предоставената безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Автомагистрала „Струма“, финансирана от Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г.”, пишат в съобщението си фирмата.

ОП „Транспорт" е една от седемте оперативни програми на Република България, които се финансират от структурните и кохезионния фондове на Европейския съюз. Тя е и оперативната програма с най-голям бюджет за периода 2007-2013 г. - 2 003 481 163.68 евро. Целта й е развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура в съответствие с транспортната политика на ЕС.

В съобщението си до медиите „Джи Пи Груп“ допълват, че забавянето на строежа на тунел "Железница" е предпоставка за още тежки катастрофи, защото този пътен участък "си е извоювал печалната слава на най-кървавото трасе в страната ни”.

„Ръководството на „Джи Пи Груп“ е категорично, че в така манипулираната медийна обстановка през последния месец, опитваща се да отъждестви граденото десетки години име на компанията в строителния бранш с престъпни квалификации, е достойно в името на бранда „Джи Пи Груп“ да депозираме пред Aгенция „Пътна инфраструктура“ отказ от сключване на договор за изпълнение на строителството на тунел "Железница". Същото е в полза на обществения интерес от предотвратяване на огромните загуби на държавния бюджет и в подкрепа на пътната безопасност”, пишат още в съобщението до медиите.

Компанията завършва, че винаги е работила, съобразявайки се със законовите разпоредби и винаги е отчитала обществения интерес.